logo.png
Bieżące oferty pracy

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2014r.

 


Oferta pracy w delegacji!!!

 

 

Stanowisko: Pracownik porządkowy na terenie budowy i terenach mieszkalnych

Pracodawca: "JKT – INVEST" Sp. z o. o. , ul. Wodna 3, 74 – 320 Barlinek

Miejsce wykonywania pracy: Gorzów Wlkp. oraz możliwość oddelegowania do pracy na terenie całego kraju

 

Charakter pracy: Praca na wskazanym stanowisku będzie polegać głównie na sprzątaniu terenów po budowlanych oraz pielęgnowaniu terenów zieleni na obszarach mieszkalnych do takiego stopnia, aby nadawały się one do zamieszkania. Praca może mieć dwojaki charakter: praca na zewnątrz budynków polegająca na usuwaniu gruzu i innych pozostałości po zakończonej budowie, a także pielęgnowaniu terenów zieleni, w razie konieczności wyrównanie terenu poprzez rozsypanie ziemi; praca wewnątrz budynków polegająca na umyciu okien
i usunięciu wszystkich pozostałych ochronnych elementów foliowych na oknach, myciu i sprzątaniu ciągów komunikacyjnych.

 

PRACA W DELEGACJI, KTÓREJ KOSZTY W PEŁNYM ZAKRESIE POKRYWA PRACODAWCA.

 

Giełda Pracy z pracodawcą odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu
w dniu 29.10.2013r. o godz. 8:30, pok. nr 210 (Klub Pracy)

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 4 w PUP Myślibórz  


OGŁOSZENIE

 

Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą, o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek w swoim WKU o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników tj. służby przygotowawczej.

Oferta ta jest skierowana do osób, które po ukończeniu nauki będą chciały zostać przeszkolone przez wojsko i wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych lub w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym. Możesz również na tym zakończyć swoją przygodę  z wojskiem i zostać przeniesiony(a) do rezerwy.

Od października 2010r. rozpoczyna się w Wojsku Polskim pierwsze w historii wcielenie do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Więcej informacji uzyskasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim ul. 11 Listopada 3 A lub pod telefonem (91) 5766517 lub 5766516 w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00) oraz na stronie internetowej www.stargard.wku.mil.wp.pl

 

OGŁOSZENIE

 

Jeżeli jesteś ŻOŁNIERZEM REZERWY  o dobrym stanie zdrowia, chcącym rozwijać się i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem i chciałbyś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek w swoim WKU o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników  tj. służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Oferta ta jest skierowana do osób, które będą chciałyby podnieść swoje kwalifikacje wojskowe lub w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym. Osoby wchodzące w skład NSR będą miały obowiązek szkolić się łącznie do 30 dni w roku kalendarzowym (w ramach kilkudniowych ćwiczeń rotacyjnych). Za ten czas będzie wypłacane uposażenie rekompensujące.

Na co dzień będziesz wykonywał swoją pracę, a jeśli zajdzie potrzeba, zostaniesz wezwany do swojej jednostki.

Więcej informacji uzyskasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim ul. 11 Listopada 3 A lub pod telefonem (91) 5766517 lub 5766516 w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00) oraz  na stronie internetowej www.stargard.wku.mil.wp.pl

 

Bieżące, co tydzień aktualizowane w każdy poniedziałek oferty pracy, ukazujące się w czwartkowym wydaniu Gazety Lubuskiej.


 
oferty pracy PUP Myślibórz

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu uprzejmie informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami pracy w zawodach:

» Czytaj więcej